Als u kiest voor een begrafenis van uw dier op de Dierenbegraafplaats Zwolle dan kunt u overdag tijdens werktijden contact opnemen met de beheerder. Met u wordt dan een afspraak gemaakt voor de dag en het tijdstip binnen onze werktijd.

Vooraf kunt u eventueel een plekje komen uitzoeken dat gereed is op de dag van de begrafenis.

Vanwege het natuurlijke en eenvoudige karakter van de dierenbegraafplaats is het niet de bedoeling om grote monumenten te plaatsen en het graf te bedekken met grind, betonbanden, kunststof afzettingen of andere materialen.
Op een natuurlijk ogende kei of een liggende stenen- of houten monumentje (maximaal 30 bij 40 cm groot) kan de naam van het geliefde dier met eventueel een aanvullende tekst aangebracht worden.

Het graf kan verder bescheiden aangekleed worden met wat bodem bedekkende beplanting passend bij omgeving, zoals klimop, maagdenpalm, varens, mossen, lelietjes van dalen, bloembolletjes of gewoon gras.

Wie toch het grafje uitbundiger wil aankleden met een groot monument en grind of een liggend plaatje verwijzen we graag door naar de collega dierenbegraafplaatsen in de omgeving die daar beter op ingericht zijn.

U kunt kiezen uit twee soorten graven. Een eigen graf, groot of klein wordt uitgegeven voor minimaal vijf jaar en kan na afloop weer verlengd worden per jaar of vijf jaar. U mag op het grafje een bescheiden liggend gedenkmonumentje plaatsen zoals een kei of een stuk natuursteen.

Het middendeel heeft twee veldjes met kleinere graven ( +/-  70-50 cm ) en is alleen geschikt voor kleinere huisdieren zoals katten, knaagdieren, kleine hondjes of andere soortige kleine huisdieren.

In een anoniem algemeen graf kan een huisdier worden begraven zonder dat het bedoeld is als gedenkplek voor langere tijd met een gedenkmonumentje. Het graf wordt direct opgenomen in de bosbeplanting en het is niet de bedoeling dat er een gedenkmonumentje op wordt geplaatst.
Andere huisdieren kunnen in het zelfde graf bij begraven worden. Na verloop van tijd wordt het graf weer hergebruikt voor nieuwe begravingen.